شیما واحدی
دیدگاه‌ها برای شیما واحدی بسته هستند

لنت ترمز های مجموعه کاشان لنت جزوه بهترین لنت ترمز های تولید شده در ایران است

من به شخصه از این لنت ترمز ها برای ماشنم استفاده می کنم.

0

بالا

X